Forelesninger og kurs

Vi bistår alle fra «morra di» til proffboksere med å få bedre resultater, opplevelser og erfaringer. Er du klar for oss, er vi klare for deg!

Dette gjøres gjennom å tilby veiledning og undervisning som faktisk virker.

Sammen utvikler vi det du som kunde trenger for å både trives,

og mestre de rollene du måtte ha profesjonelt og personlig.

 

 I dette foredraget viser vi gjennom et case hvordan dårlige vaner ofte gjør at vi roter til og hva dette koster den enkelte, bedriften og samfunnet. Deretter ser vi hvordan enkle tiltak skaper arbeidsglede, trivsel, bedre resultater, og hvordan dette skaper tillit i markedet. Her blir det garantert aha! opplevelser da dette er så grunnleggende og enkelt at de fleste ikke gjør det.

 

I forelesningen får du praktiske modeller som gjør en forskjell som øker trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

 

«Hågen evner å stille relevante kritiske spørsmål til dagens mest brukte forretningsmodeller, og gjennom verktøy åpne øynene for å ta nye vinklinger på utfordringer, og derav se andre løsninger.

Han gir av seg selv, og tar oss med inn i en historie som virkelig setter perspektiv på livet. Hans foredrag inspirerte og ga ny kraft til å jobbe for målene og det som virkelig betyr noe for meg.»

 

Kjersti Rinde Omsted, Forretningsutvikler K +

 

 

Holder du på med gründerutvikling?

«Hågen har grunnleggende prinsipper som han har bygget sin fremgang på. De samme prinsippene kan også gjøres til nytte for å oppnå fremgang i næringslivet. Når Hågen forteller sin historie så settes det i gang tankeprosesser!» 

 

Thor Arnstein Berg, Daglig leder, Solør Næringshage

 

«Mine kurs fylles nå raskere opp med max deltakerantall. Jeg bruker mindre tid til forberedelse enn før veiledningen, og får sortert og spisset kursinnholdet bedre. Jeg føler meg også roligere og mer avslappet i undervisnings situasjonen. Takk for all hjelp og støtte!»

 

Jette Laang Pedersen, Lillehammer Fysyoterapi og trening

 

«Som gründer har jeg hatt stort utbytte av timene mine hos Hågen. Jeg er blitt mer strukturert, har fått mer selvtillit på den jeg er og faget jeg ønsker å formidle og blitt roligere. Nå vet jeg hva jeg må gjøre på veien videre.»

 

– Merete Brenne, Academy of Natural Movement

Ønsker du mere vekst i foretaket?

«Det å velge Hågen Haugrønningen som veileder er en av de beste investeringene jeg har gjort for meg og mitt firma. Han er en stor inspirasjonskilde, har lært meg å spisse mine kurs og  opplegg bedre, fått meg til å se ting fra en litt ny vinkel.

Dette har gitt firmaet mitt et stort løft med god økning på klienter og oppdrag. Hågen med sin erfaring, kompetanse og kunnskap burde være obligatorisk for alle som driver en bedrift/organisasjon.»

 

Lisbeth Mikaelsen, Oslo Hypnoterapi

 

«Motiverende, inspirerende foredrag med mye man kan bruke og jobbe videre med i egen bedrift!» 

 

 Stian Bergerud, Stians Kjøkken

 

«Kjempemotiverende foredrag, her var det mye å ta med seg! Dette ble et spark i baken som virkelig har fått motivasjonen til å jobbe videre på det vi driver med. Foredraget ga oss også noe nytt å tygge på for å kunne gi kundene våre et bedre produkt.»

Dette var virkelig verdt å dra på!

Johanna Stavaas

 

«Bra innsikt i de utfordringer som samfunnet står overfor i fremtiden.»

– John Granheim

 

«Undertegnede har vært på flere av Hågens foredrag og han er i en særklasse.
Hågen har en fortellerevne som gjør at du husker hans historier i lang tid, og han formidler kunnskap og ekspertise som bidrar til at du og dine ansatte får en bedre hverdag på og utenfor jobb. Anbefaler alle å få med seg Hågens foredrag og vil også anbefale andre formidlere å investere i presentasjonscoaching med Hågen.

Undertegnede nyter godt av Hågens presentasjonscoaching.»

 

Tom Erik Løkken, Salgssjef, Askeladdenbemanning

 

Ønsker du påfyll med reflektert erfaringskompetanse og hjelp med å utvikle rehabiliteringsforløp?

 

«Hågen deler av sin livshistorie på en meget tankevekkende og gripende måte. Hans historie bør være pensum for alle NAV-tilsatte!»

 

– Geir Egil Larsen, Enhetsleder, NAV St. Hanshaugen

«Hågen kan ikke omtales uten begrepene bakkekontakt og logikk, dette satt i et forståelig og anvendbart system. Alle vil kunne kjenne seg igjen, forstå budskapet og lære av det. Hans sterkt engasjerende, «intenst rolige» og trygge vesen og pedagogiske ferdigheter trollbandt alle.

 

Formidlingen er jordnær og allmenn, egnet til å engasjere enhver akademisk teoretiker. Hågens faglige budskap er å sette løsningen i fokus. Han formidler muligheter som alle bør kjenne til og ta i bruk, enten som klient eller tjenesteyter.

 

Det er andre gang Hågen foreleste under Hamar konferansen om  «Menneskerettigheter, TVANG og etikk»  på Hamar.»

 

– Terje Vestheim, Overlege og psykiater for Sykehuset Innlandet

 

 

 

 

«Takk for at du delte din historie med oss, forelesningen ga viktig innsikt. Dette er kunnskap som vi ikke kan lese oss til i pensum.»

 

– Merete Glenne Øie professor ved UiO og fra studentene i fordypningskurs i psykoserehabilitering på profesjonsstudiet i psykologi.

 

Hvilke utfordringer står hjelpeapparatet overfor, og hvordan kan de løses?

 

«Hågen viste hvordan vi lettere kan nå frem og få hjelp med de målene deltakerne har. Dette var nyttig for alle, uansett situasjon. Anbefaler det særlig til alle dem som er avhengig av NAV for å komme videre i livet, og for deres hjelpere. For oss var det også et stort pluss at Haugrønningen har gått veien selv.»

 

– Guro Sollien Eriksrud, Prosjektleder, Nettverk etter soning, Oslo Røde Kors

 

 

 

«Jeg sitter igjen med takknemlighet for det jeg har fått høre, og mener at mange flere må få ta del i hans historie, spesielt innenfor psykiatri og NAV.»

 

Kjetil Lorentzen, Konsulent i Psykiatri- og rustjenesten, Tynset, Tolga og Os.

 

 

«Moden refleksjon, håp og kunnskap. Dette var til ettertanke…, inntrykk og tanker jeg vil ha med meg i mitt yrkesliv og for alltid! Denne dokumentaren satte spor.»

 

– Edel Hoelstad, Enhetsleder for Kultur og helesefremmende arbeid, Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Divisjon Psykisk helse, Sykehus Innlandet, Sanderud

 

 

«Takk Hågen, for et interessant foredrag, for en ærlig historie og konstruktiv innfallsvinkel. Du byr virkelig på deg selv!»

 

– Lise Berger Svenkerud, Ordfører Våler kommune

 

 

 

 

 

Artikler

Hvordan rehabilitere hva som helst

Tanker om holdning og hva som skal til for å gjøre varige endringer. Teksten er levendegjort gjennom storytelling og egner seg like godt for organisasjoner og foretak som er opptatt av endring og måloppnåelse som for enkeltpersoner i rehabilitering.

BØR BLI PENSUM!

I boka Et bedre liv får vi et innblikk i nyere forskning på recovery. I tillegg får fjorten personer som har hatt ROP-lidelser fortelle sine historier om veien inn og ut av rus- og psykisk helseutfordringer. Boka gir et godt innblikk i feltet og  forsterker argumentene fra recoveryforskningen om at man må møte enkeltindividet der de er i sin egen prosess mener bokanmelder Torbjørn Mohn-Haugen og gir boka 5 i terningkast.

Mennesker er ressurser, – ikke statistikk og røde tall i et budsjett

«Både innen NAV, spesialisthelsetjenesten, i bydeler, kommuner og i politikken trenger vi folk med reell kompetanse og konkret erfaring med hva som virkelig virker i rehabilitering. Dette er et lederansvar å få på plass, ledere må ta mye større behandlingsansvar enn i dag og la behandlingsresultater styre like mye som økonomiske resultater. Mennesker er ressurser, – ikke statistikk og røde tall i et budsjett.» 

Intervjuet er gjort av

Torhild Kielland, Rådgiver for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Har vi et system i Norge som produserer uføretrygdede?

«Jeg vil anbefale denne tankevekkende kronikken om helsepolitikk og samfunnsøkonomi. Kloke betrakninger fra en som selv har opplevd betydningen av å bli møtt på en faglig skikkelig måte.»

– Kari Lossius, Klinikkdirektør for Bergensklinikkene

«Hans historie bør være pensum for alle NAV-tilsatte!»

– Geir Egil Larsen, enhetsleder, NAV St. Hanshaugen